Zapasy ropy rosną, ceny spadają. A Arabia Saudyjska chce zwiększać produkcję