Angela Merkel o uchodźcach: dziś postąpiłabym tak samo