Prawie więcej niż jeden miliardy złotych straty. Bank rozważa sprzedaż aktywów