Bank Leszka Czarneckiego uzna zasadne reklamacje ws. obligacji GetBacku