"EBC musi planować wyższe stopy procentowe. Ale ostrożnie"