Co się stanie z Twoim kontem bankowym, gdy umrzesz?

17.02.2021
Category: Imię I Nazwisko

Chociaż nikt nie chce myśleć o śmierci – ważne jest, aby być na nią finansowo przygotowanym, aby Twoje pieniądze trafiły we właściwe ręce. Ale czasami może być mylące, aby dowiedzieć się, gdzie trafią twoje aktywa po śmierci. Czy będzie potrzebny testament? Kto zajmie się załatwieniem Twoich spraw? A jak przejdą twoje rachunki bankowe po śmierci?

To, co stanie się z Twoim kontem bankowym po śmierci, zależy w dużej mierze od tego, co z nim zrobisz w ciągu swojego życia. Niektóre czynniki wpływają na to, co dzieje się z Twoimi pieniędzmi po śmierci, w tym czyje nazwisko znajduje się na koncie bankowym, czy są one przechowywane w żywym funduszu powierniczym i prawa Twojego stanu. Oto przewodnik, który pomoże Ci dowiedzieć się, dokąd trafiają pieniądze z konta bankowego po śmierci, abyś mógł podjąć świadomą decyzję o tym, co chcesz zrobić:

Co dzieje się ze wspólnym kontem

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli masz wspólne konto ze swoim małżonkiem, które jest na oba twoje imiona, po twojej śmierci, twój partner staje się jedynym właścicielem tego konta. W większości przypadków nie będziesz musiał przechodzić przez testament (czyli oficjalne potwierdzenie testamentu), zanim konto zostanie Ci przekazane.

Beneficjent z tytułu śmierci

Jeśli rachunek bankowy jest wystawiony wyłącznie na Twoje nazwisko, ale współmałżonek jest beneficjentem konta „płatny na wypadek śmierci, może on przejąć własność konta. Wystarczy, że pokażą bankowi akt zgonu, a rachunek zostanie mu przekazany.

Zaufanie

Jeśli utworzyłeś żywy trust, aby uniknąć postępowania spadkowego po twojej śmierci, twoje konto bankowe jest własnością tego trustu. Osoba, którą wyznaczysz na swojego następcę powiernika, przejmie kontrolę po Twojej śmierci, a środki zostaną przekazane wskazanemu beneficjentowi. Twój współmałżonek może być zmuszony do wypełnienia kilku formularzy i okazania bankowi Twojego aktu zgonu.

Pełnomocnictwo

Twoje konto bankowe może być zarejestrowane tylko na Twoje imię i nazwisko, ale możesz dać współmałżonkowi możliwość dostępu do konta za pośrednictwem pełnomocnictwa. Jednak po Twojej śmierci prawo współmałżonka do dostępu do tych kont wygasa. Banki będą miały różne zasady dotyczące obsługi konta po śmierci osoby.

Bank może mieć odrębne uprawnienia do nadawania Ci dostępu do rachunku (jeśli jest to rachunek wspólny), zezwalać na dostęp, jeśli możesz przedstawić akt zgonu wraz z notarialnie potwierdzonym oświadczeniem o przyjęciu obowiązków lub umożliwić wykonawcy testamentu dostęp do niego . Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do konta, być może będziesz musiał uzyskać pozwolenie od sędziego sądu spadkowego.

Konto Solo

Jeśli masz konto na swoje imię i nazwisko, ale nie wyznaczasz beneficjenta, który ma być wypłacany na wypadek śmierci, konto prawdopodobnie będzie musiało przejść procedurę spadkową, zanim pieniądze zostaną przelane. W zależności od prawa stanu i wartości aktywów możesz skorzystać z prostszych i tańszych opcji. Sprawdź, jakie opcje spadkowe są dostępne w Twoim stanie.

Pamiętaj, że pieniądze na koncie bankowym mogą podlegać podatkom – od majątku federalnego, spadkowi stanowemu, a nawet podatkowi stanowemu, w zależności od przepisów stanowych.

Jeśli konto zmarłej osoby nie jest kontem wspólnym lub powierniczym, nie wypisuj żadnych czeków ani nie opłacaj rachunków za pomocą tego konta. Jest to zabronione do czasu rozstrzygnięcia sprawy w sądzie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy